RİSK ÇAĞI

Risk Çağı son yıllarda karşımıza çok çıkan bir konu. Peki, Risk Çağı nedir ve neler sebep olmuştur? Bu konuda, ilk önce modernizmi incelememiz gerekecek.
Modernleşmenin tam olarak bir başlangıcı yoktur ama tahmini olarak 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları olarak konumlandırılır . Sanayileşme, teknolojik gelişmeler ve Aydınlanma Çağı derken insanlar içinde bulundukları toplumu yetersiz görüp değiştirmek ister. İşte bu noktada, teknolojik gelişmeler hızlanır, zaten etkisi azalmaya başlamış olan dinin etkisi görülmez hale gelir ve insanlar yeniliğe, lükse ilgi duyar. Doğal olarak bu dönemde kapitalizm de gelişmek için uygun bir ortam bulmuştur. Geleceği düşünüp sürekli yenilik peşinde koşan insan toplulukları sonuçlarının Risk Çağı’na sebep olacağını akıl erdiremez ve lüks hayat-yenilik-gelecek kısır döngüsüne girer.
Günümüzde bazı sosyologlar Risk Çağını değil de Postmodernizm dönemini yaşadığımızı iddia etseler de Anthony Giddens yaşadıklarımızın yeni bir çağdan çok modernleşmenin sonuçları olduğunu iddia eder ki çevremize bakınca çok doğru olduğunu görüyoruz. Peki nelerdir bu etkiler:
  • Gelişen sanayileşme ve teknoloji ile fabrika sayıları arttı ve bu “Küresel Isınma” gibi ciddi çevresel problemlere sebep oldu.
  • Gelişmek için sürekli çalışan insanlar… Sürekli büyüyen bir kapitalism… Ve sonuç olarak emeği sömürülen insanlar…
  • Durdurulamayan teknolojik gelişmeler sanıldığı aksine sadece kolaylık getirmemiş aynı zamanda güvenlik sorunlarına da sebebiyet vermiştir. İzlenme hissi hoş olmasa gerek…
  • Para kazanma hırsı ve lükse olan hayranlık yüzünden insanların sosyal hayatları büyük zarar görmüş, büyük aileler parçalanmaya başlamış ve “Bireysellik” ayrıca “Yabancılaşma” kavramlarının oluşumuna neden olmuştur.
  • İstediği hayata (lükse) ulaşamayan insanların sayısı artmış bu yüzden de depresyon ve intihar oranları artmıştır.
  • Fabrika atıkları, radyasyon ve zararlı maddeler yüzünden insan sağlığı da modernleşmeden payını aldı.
  • Yalnızlaşan insan bununla kalmayıp ötekileştirmeye başladı. Düşünceler kolaylıkla ifade edilip yayıldığı için gruplaşmalar, sınıflandırmalar ve doğal olarak “Biz – Onlar” çatışması gündemimize oturdu.

    Görülüyor ki modernleşme süreci sanıldığı kadar parlak sonuçlara sebep olmamıştır.Belki de postmodern dönem hayallerinden önce Risk Çağından çıkmak için çözümler aramamız gerekmektedir.

 

modern_times_charlie_chaplin_0

NOT: Anthony Giddens’ın Modernliğin Sonuçları adlı eseri daha ayrıntılı bilgiler için ideal bir kitaptır. 🙂
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s